1900 63 35 64

CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam

CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam

CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam

CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam

CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam
CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam


Công Tắc Lưu Lượng & Đồng...

KAWAKI-JAPAN Download

Đồng hồ đo lưu lượng / công tắc lưu lượng Lưu chất: dầu, nước, chất lỏng khác,... Ứng dụng: Đo lưu lượng...
Công Tắc Lưu Lượng & Đồng...

KAWAKI-JAPAN Download

Đồng hồ đo lưu lượng / công tắc lưu lượng Lưu chất: dầu, nước, chất lỏng khác,... Ứng dụng: Đo lưu lượng...
Kính Quan Sát Dòng Chảy FS Series

KAWAKI-JAPAN Download

Kính quan sát lưu lượng dòng chảy, Lưu chất: Dầu, nước, chất lỏng khác,... Vật liệu tùy chọn theo lưu chất
Đồng Hồ Lưu Lượng ODF

KAWAKI-JAPAN Download

Đồng hồ đo lưu lượng dạng Orifice Lưu chất: Hơi nóng, khí nén 25A -400A
Đồng Hồ Lưu Lượng Vortex

KAWAKI-JAPAN Download

Đồng hồ đo lưu lượng dạng vortex Lưu chất: hơi nóng, khí nén, nước Output: 4-20mA
Bộ Chia Lưu Lượng

KAWAKI-JAPAN

Bộ chia và quan sát lưu lượng  Lưu chất: dầu, nước, chất lỏng khác,...  
Đồng Hồ Lưu Lượng Cồn

KAWAKI-JAPAN

Lưu lượng kế Lưu chất: Nước, cồn lỏng, chất lỏng khác,... Vật liệu tùy chọn theo lưu chất
Kình Quan Sát Lưu Lượng

KAWAKI-JAPAN

Áp suất: 10 bar Nhiệt độ 80 độ C