1900 63 35 64

Các Loại Van Điều Khiển: Tính Năng và Ứng Dụng Trong Cơ Điện, Thủy Lực và Khí Nén

Ngày đăng: 13-05-2024 03:48:02 PM - Đã xem: 78

Van điều khiển đóng vai trò không thể phủ nhận trong hệ thống cơ điện, thủy lực, và khí nén, giúp kiểm soát dòng chảy của chất lỏng hoặc khí qua các đường ống và ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp. Dưới đây là một số loại van điều khiển phổ biến và tính năng của chúng:

Van điều khiển

1. Van điều khiển bằng khí nén:

 • - Van cầu điều khiển khí nén: Có thể hoạt động on/off hoặc tuyến tính, thích hợp cho việc kiểm soát dòng chảy của khí nén.
 • - Van bướm điều khiển bằng khí nén: Sử dụng van bướm để kiểm soát dòng chảy, phù hợp cho ứng dụng có áp suất thấp đến trung bình.
 • - Van bi điều khiển bằng khí nén: Sử dụng van bi để kiểm soát dòng chảy trong hệ thống khí nén.
 • - Van 3 ngã điều khiển khí nén: Dùng để chuyển hướng dòng chảy hoặc kết hợp dòng chảy từ hai nguồn khác nhau.

2. Van điều khiển bằng điện:

 • - Van cầu điều khiển điện: Có thể hoạt động on/off hoặc tuyến tính, thích hợp trong hệ thống nước, hơi, và dầu.
 • - Van bướm điều khiển điện: Sử dụng van bướm để kiểm soát dòng chảy, phù hợp cho ứng dụng có áp suất thấp đến trung bình.
 • - Van bi điều khiển điện: Sử dụng van bi để kiểm soát dòng chảy trong hệ thống nước, hơi, và dầu.
 • - Van 3 ngã điều khiển điện: Dùng để chuyển hướng dòng chảy hoặc kết hợp dòng chảy từ hai nguồn khác nhau.

3. Các loại van khác:

 • - Van bướm điều khiển điện và van bướm điều khiển khí nén: Sử dụng van bướm để kiểm soát dòng chảy.
 • - Van bi điều khiển điện và van bi điều khiển khí nén: Sử dụng van bi để kiểm soát dòng chảy.
 • - Van cầu điều khiển điện và van cầu điều khiển bằng khí nén: Dùng để kiểm soát dòng chảy trong các ứng dụng khác nhau.
 • - Van thuỷ lực điều khiển điện và van thuỷ lực điều khiển khí nén: Sử dụng trong hệ thống thủy lực.

Các loại van này đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát dòng chảy và đảm bảo hoạt động hiệu quả của các hệ thống công nghiệp. Tùy thuộc vào ứng dụng cụ thể, bạn có thể lựa chọn loại van phù hợp.

Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn có nhu cầu/cần hỗ trợ nhé

: 1900 63 35 64