1900 63 35 64

CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam

CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam

CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam

CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam

CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam
CÔNG TY VIỆT NHẬT - Đại lý chính thức van Yoshitake, Ingersoll Rand tại Việt Nam


Turbine meter TOKICO

TOKICO-JAPAN Download

Turbine Meter For oil, water, LPG, LNG etc.Model code: FPLSize: 3/4 to 14 inch
THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG

TOKICO-JAPAN Download

Totalizing unit mechanical type For oil (Kerosene, Diesel, Heavy oil etc)Model code: FGB, FRP, FROSize: 1 to 4 inch
Ultrasonic Gas Meter

TOKICO-JAPAN Download

Ultrasonic Gas Meter For gasSize: 2 to 6 inch